Kjøpsbetingelser

Rutiner for retur av varer

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi søte små ANS skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen.
Søte små ANS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov
om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
 
 

Vi tar forbehold mot at fargene på bildene kan avvike noe fra virkeligheten.

 

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover.
Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt
angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler
returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet. 
  

Garanti

 Garantien gir kunden rettigheter som går ut over retten til
reklamasjon som kunden automatisk har krav på i henhold til forbrukerloven.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven

For mer tips og råd kan man benytte seg av linkene nedenfor:
www.forbrukerombudet.no  
www.forbrukerportalen.no
www.lovdata.no